Over ons

Wie zijn wij

Onze doelstellingen

- Wij richten ons op de gezamenlijke belangenbehartiging van mensen met een beperking, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen


- zijn wettelijk de gesprekspartner van de gemeentelijke overheid als het gaat om gehandicaptenbeleid


- geven advies-, informatie aan personen, organisaties, instanties en instellingen


- zijn voorstander van een inclusief beleid, hetgeen inhoudt dat er voor mensen met een beperking zo weinig mogelijk exclusieve voorzieningen behoeven te worden getroffen.


- Gestalte geven aan de doelstelling Werkgroepen/Projectgroepen hebben hierin een belangrijke taak. Het platform kent onderstaande werk- en projectgroepen. Werkgroepen richten zich op een specifiek terrein van het dagelijks leven en hebben een structureel karakter, projectgroepen houden op te bestaan zodra het project is afgelopen of de taak is volbracht.

Logo

Marina zit zelf in een rolstoel en heeft het logo daarin mede vorm gegeven. Als stichting willen we naast mensen in een rolstoel ons breed richten op ondersteuning bieden aan mensen met allerlei lichamelijke handicaps. Denk aan tijdelijke handicaps, blinden en of slecht zienden, slecht horende en of doof en rollators en minder mobiel t/m rolstoel.


Vol trots laat Marina ons logo hier zien welke zij helemaal zelf ontworpen heeft. Het logo geeft weer waarvoor wij als stichting staan:

De helpende hand willen bieden

Gerichtheid op mensen welke we een warm hart toedragen en met hart voor de mensen willen helpen.

Het faciliteren en ondersteunen om alle mogelijkheden op te leren pakken met jouw handicap

In plaats van hulpbehoevende gehandicapten willen wij met elkaar / wij / ‘ons gehandicapten’ op handen dragen.

De insteek is de positieve benadering; insteken op mogelijkheden die er zijn in plaats van wat niet (meer) kan.